Interní informace:

 Sídlo společnosti: RSt market a.s. Kpt. Jaroše 2960, 390 03 Tábor  IČO: 25157744 DIČ: CZ 25157744
 Společnost je zapsaná u Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem České Budějovice oddíl B vložka 816.
 Společnost přistoupila k zákonu o obchodních korporacích jako celku rozhodnutím valné hromady dne 24.6.2014

Pozvánka na valnou hromadu 23.6.2021 včetně příloh.

InShop: generování xml feedu

RSt market a.s., Kpt. Jaroše 2960, 390 03 Tábor, telefon: 381 231 118, e-mail: info@rst.cz